1 – Suderinti radiotechninės dalies projektai
2 – Suderinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai
3 – Spinduliuotės matavimų rezultatai
4 – Vandens išlygos
5 – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita